Κάντε την κάθε μέρα ξεχωριστή για τα παιδιά. Σημειώστε σε ένα ημερολόγιο ή σε ένα τετράδιο ένα μεγάλο κατόρθωμά τους, τα αστεία τους ή κάτι σημαντικό που έχει συμβεί. Θα είναι μια πολύ όμορφη ανάμνηση μετά από καιρό!

Πηγή: Mayoral